Uutisia

etusivulleKaikki uutiset
11.4.2016 / Hankeuutiset
"Vapaaehtoistyöstä oppii aina"

Sain haastateltavikseni Anneli Merimaan (79) sekä Sisko Tyynismaan (79). He ovat olleet vapaaehtoisina Aijjoos-hankkeessa ja Aijjoos-toiminnassa alusta alkaen. Vapaaehtoistyötä on siis tullut tehtyä Aijjooksessa jo yli kahdeksan vuotta. Koska Aijjoos-toiminta on saanut jatkoa, ovat he jatkaneet vapaaehtoistyötä.

Vapaaehtoistyöntekijät Anneli ja Sisko ovat kumpikin tehneet vapaaehtoistyötä yhdessä jo pitkään. Vapaaehtoistyöhön heillä kuuluu muun muassa jumpan vetäminen kerran kuukaudessa Helmirannassa. Jumppaan kokoontuu ikäihmisiä ympäri kylää. Se, että jumppaajia saapuu paikalle sankoin joukoin, on heidän mielestään palkitsevaa. Anneli ja Sisko ovat osallistujina mukana myös Kirkonkylän Aijjoos-kerhossa.

Anneli Merimaa ja Sisko Tyynismaa tekevät myös vierailuja Iltakelloon, Jokiniemeen ja Helmirantaan. Heidän mielestään on erityisen tärkeää vierailla ikäihmisten luona. Kotona vierailemista pitäisikin heidän mielestään lisätä, sillä esimerkiksi puhekyky saatetaan menettää, jos puheseuraa ei ole.

Anneli ja Sisko suosittelevat vapaaehtoistoimintaa ikäihmisille. "Siitä saa aina oppia itselleen", Anneli Merimaa tuo esille. Vapaaehtoistyötä tehdessä pysyy itse virkeänä. He nostavat tärkeäksi seikaksi sen, että vapaaehtoistyötä tehdessä on aina jokin hyvä syy lähteä kodin ulkopuolelle.

 

Kirsi-Marja Kontiainen, sosionomiopiskelija, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu