Kysy AIJJOOS-asiantuntijaa

Aijjoos-toiminnassa ikäihmiset ovat parhaita asiantuntijoita.  Kehittämistoiminnassa on tärkeää olla mukana erilaisten palvelujen käyttäjiä.

Palveluista ja toiminnoista tulee laadukkaampia, kun kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat mukana niitä kehittämässä. Työryhmiin tarvitaan mukaan ikäihmisiä, koska muuten heidän näkökulmansa helposti unohtuu.

Aijjoos-toiminnassa ikäihmiset toimivat kehittäjinä, arvioijina, asiantuntijoina, tiedottajina, ryhmänohjaajina, kouluttajina ja vaikuttajina. Aijjoos-toiminnassa ikäihmisten voimavaroja arvostetaan ja nostetaan esiin.

Jos olet kiinnostunut ikäihmisten asiantuntijatoiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä.

Hyvänmielenosoitus Senaatintorilla

Hyvänmielenosoitus Senaatintorilla

Ikäihmiset ovat suuri voimavara yhteiskunnallemme. He tekevät mm. vapaaehtoistyötä, toimivat omaishoitajina, hoitavat lastenlapsia, auttavat ystäviä, ovat kuluttajia ja äänestäjiä. Ikäihmiset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Heidän mielipiteensä on tärkeä. Asian esille nostamiseksi järjestettiin Helsingin Senaatintorilla hyvänmielenosoitus, josta oheinen video on kuvattu.