Aijjoos-toiminnan julkaisuja

Aijjoos: Osallistumisesta ja ikäpolvitoiminnasta hyvinvointia

Aijjoos: Osallistumisesta ja ikäpolvitoiminnasta hyvinvointia on julkaisu, jossa kerrotaan hankkeessa syntyneistä hyvistä käytännöistä.

Julkaisu pdf-tiedostona
Selailuversio

Lähe Aijjoos kylille -dokumentti

Lähe Aijjoos kylille on ikäihmisen ja nuoren kuvaama dokumentti Aijjoos-hankkeen toiminnasta. Dokumentti valmistui loppuvuodesta 2014. Dokumentti on katseltavissa Youtubessa.

Lähe Aijjooos kylille-dokumentti Youtubessa

Omaishoitaja muutostilanteessa

Omaishoitaja muutostilanteessa on sosionomiopiskelija Jenni Romppalan kokoama esite. Esite tarjoaa tietoa niille omaishoitajille, joiden hoidettava on esimerkiksi joutunut hoitokotiin tai kuollut. Esitteen avulla voi mm. löytää tietoa siitä, mistä saa tukea muutostilanteessa. Esite on katseltavissa ja tulostettavissa oheisesta linkistä.

Omaishoitaja muutostilanteessa

Kysely ikäihmisen alkoholinkäytöstä

Aijjoos-kumppanuushankkeessa kehitettiin yhteistyössä ikäihmisten ja ammattilaisten kanssa osana Milla-Noora Luhtalan ja Maria Salmisen opinnäytetyötä Kysely ikäihmisen alkoholinkäytöstä. Ammattilainen voi käydä kyselylomaketta läpi yhdessä ikäihmisen kanssa, tai ikäihminen voi täyttää sen itsenäisesti ja katsoa vastaustensa mukaiset toimintaohjeet lomakkeen kääntöpuolelta. Kysymykset on muotoiltu ikäihmisille sopiviksi. (Opinnäytetyö kokonaisuudessaan löytyy sivun alaosasta kohdasta Opinnäytetyöt.)

Kysely ikäihmisen alkoholinkäytöstä

Hyvänmielenosoitus Senaatintorilla

Hyvänmielenosoitus Senaatintorilla

Ikäihmiset ovat suuri voimavara yhteiskunnallemme. He tekevät mm. vapaaehtoistyötä, toimivat omaishoitajina, hoitavat lastenlapsia, auttavat ystäviä, ovat kuluttajia ja äänestäjiä. Ikäihmiset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Heidän mielipiteensä on tärkeä. Asian esille nostamiseksi järjestettiin Helsingin Senaatintorilla hyvänmielenosoitus, josta oheinen video on kuvattu.

Aijjoos-posti

Aijjoos-posti on Aijjoos-toiminnan tiedotuslehti. Lehdestä löydät ikäihmisten ja Aijjoos-toiminnan kuulumisia, tietoa näöstä ja kuulosta sekä musiikin merkityksestä, vinkkejä lähiretkikohteista, runoja, jumppaohjeita ja aivopähkinöitä!

Aijjoos-posti kansikuva

Opinnäytetyöt

Johannes Heikura & Jarkko Korkea-aho (2023): ”Kun kellohame keinahtelee ja vanha jatsi soi… Ihania muistoja” – Musiikkia hyödyntävä ryhmätoiminta kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi Aijjoos-toiminnassa

Riitta Parkkinen (2023): Suuriin ikäluokkiin kuuluvien kokemukset ja toiveet Aijjoos-toiminnasta

Joonas Vesterbacka (2022): ”Saa sitä rytmiä päiviin ja näkee ihmisiä, eikä tarvitse homehtua kotona” – Ikääntyneiden kokemuksia työssäkäynnistä vanhuuseläkkeellä

Saarikoski Anniina (2020): Vertaisohjaajuus ikäihmisten Aijjoos-ryhmätoiminnassa

Kaukola Ilona & Niemelä Irkka (2019): ”Ei oo elämä niin ykstoikkoosta”: Käyttäjälähtöisiä kokemuksia Aijjoos-toiminnasta

Romppala Jenni (2015): Omaishoitaja muutostilanteessa

Alatalo Anu & Närhi-Paananen Laura (2014): ”Ne vaan mut tänne toi” -asiantuntijana ikäihminen?

Kuutti Sari (2013): Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Latvala Mira & Lievonen Henna (2012): Toimiva ikäneuvola ikäihmisten näkökulmasta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Jylhä Miina & Ulvila Teija (2011): Ikäihminen ryhmänohjaajana: Ohjaajien ja ryhmäläisten kokemuksia ryhmän toiminnasta

Urhonen Anni-Maria (2011): Ennaltaehkäisevä työ arkipäivän työvälineeksi: Työntekijöiden arvioita Aijjoos-hankkeen ideoiden juurtumisesta kotihoitoon

Mukkala Heidi (2011): Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen: Aijjoos-hankkeen tulokset ja ideat järjestöjen, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden arvioimana

Luhtala Milla-Noora & Salminen Maria (2010): Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen: IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjoos-kumppanuushankkeelle

Pennala Eila (2010): Ikääntyvät ja arjen teknologia