Ohjasin kahdella kerhokerralla kasvioppimuistelua. Aihe valikoitui luonnollisesti, sillä olen puutarhuri ensimmäiseltä ammatiltani. Kasvit olivat ryhmäläisille tuttuja ja niille löytyi nimetkin helposti muistinsopukoista. Kasveista osa oli elävinä leikkokukkina ja osa kuvakorteista tunnistettavina. Tehtävä osoittautui mielenkiintoiseksi, kasviaihe herätti keskustelua kerholaisten parissa. Ensin numeroidut kasvitunnistukset listattiin pareittain paperille. Omaa kasvituntemusta tarkasteltiin sitten tarkistuslistan avulla, siinä kasvien nimet oli sikinsokin aseteltuina ja kasvit satunnaisessa järjestyksessä.

Miten on, tunnistatko sinä nämä sikinsokin asetellut kasvien nimet?
1. kastimku
2. okkapulu
3. misankrytee
4. leikiitnitynik
5. lajil
6. tänym
7. akkukoiv
8. voikkor
9. ursuu
10. kalineik
11. säpräkenisi
12. lokissanlek
13. raberge

Geronomiopiskelija Ilona Kaukola/Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Jätä kommentti