Olen seitsemättä ja samalla viimeistä viikkoa sosionomiopintoihin kuuluvassa valtaistavien sosiaalityön menetelmien harjoittelussa Aijjoos-toiminnalla. Näiden viikkojen aikana olen saanut nähdä, miten tärkeää Aijjoos-toiminnan tarjoama sosiaalinen pääoma on ikääntyneille ihmisille. Kerhot tarjoavat mukavaa yhteistä tekemistä, aivojumppaa ja jumppaa, pelailua, tietoa tulevista tapahtumista sekä sosiaalisten suhteiden vaalimista. Lisäksi on luentoja, elokuvia, retkiä ja paljon muuta. Niin, ja kahvia & pullaa on aina tarjolla. :)

Aijjoos-toiminnalla on suuri merkitys monien ikäihmisten elämässä. Mukava yhteinen tekeminen tutussa turvallisessa paikassa tuttujen ihmisten seurassa vahvistaa osallisuuden ja toimijuuden kokemusta, antaa virtaa arkeen ja uskoa tulevaan. Toimimalla aijjoos voidaan turvata ikäihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin säilymistä.

Aijjoos-toiminnalla on siis omalta osaltaan suuri ennaltaehkäisevä vaikutus ikäihmisen hyvinvoinnin edistämisessä. Kun lisäksi huomioidaan, miten suuri määrä lähiseudun ikäihmisistä on mukana Aijjoos-toiminnan kerhoissa, näyttäytyy toiminta entistä merkittävämpänä. Tähän nähden tämänkaltainen kolmannen sektorin toiminta ei minusta saa ansaitsemaansa huomiota päättävien elinten taholta. Mahdollinen määrärahojen alentaminen kaikenlaisesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta on mielestäni todella lyhytnäköistä politiikkaa.

Toteutimme harjoittelun aikana toisen opiskelijan kanssa yhdeksässä Aijjoos-toiminnan kerhossa pienryhmäkeskustelun, jossa kartoitimme kävijöiden toiveita sekä Aijjoosia että kaupungin ja hyvinvointialueen palveluita koskien. Näistä syntyi varsin hyvää ja oivaltavaa keskustelua. Saatu palaute toimitetaan myös kaupungille ja hyvinvointialueelle.  Lisäksi olen ohjannut vahvuuksia ja toiveita löytämään pyrkiviä voimavarakeskeisiä harjoituksia, rentoutusharjoituksen sekä tietokilpailuja ja sanatehtäviä. Olen kiitollinen Aijjoos-toiminnalle, että olen saanut vapaasti toteuttaa itse valitsemiani harjoituksia. Työskentelyilmapiiri on ollut kaikin puolin miellyttävä ja hyvähenkinen. Suosittelen lämpimästi Aijjoos-toimintaa harjoittelupaikaksi tulevillekin opiskelijoille.

Hannu Taipale, sosionomiopiskelija Seamk

Jätä kommentti