Nukuttuaan yönsä Eero heräsi kello kahdeksan. Aijjoos retki Tampereelle, siihen kiinteästi nivoutuneet kokemukset ja matkalla käydyt keskustelut, ikäihmisten asumisesta ja viriketoiminnasta elämyksinä aistitut havainnot, niin maisemien vaihtumisessa kuin persooniakin kohdatessa, kelaavat mielen videolla etsien tehokasta editointia.

Viikolle seitsemän 2014 sattui kohdalleni neljä merkittävää ikäihmisten hyvinvointia käsittelevää ja elämänlaadun parantamiseen tähtäävää tapahtumaa, projekteina etenevää hanke-toimintoa. Noissa tapahtumissa, sain edustaa eläkeläis- ja maallikkoasiantuntemusta: Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Kulttuurista Muistoja-hankkeen ohjaustyöryhmän kokous. Yleisöllekin suunnattu Muistiseminaari Lapualla 13.2.2014. Aijjoos-hankkeen vapaaehtoistoimijoiden retki Tampereelle ja Likioma-projektilaisten tapaaminen.

Noissa tapahtumissa toiminnan keskeisintä johtolankaa, kerittiin ikäihmisten elämänkokemusten viisaudesta. Yllätyin, että nuoret hankevetäjät pyrkivät vastaamaan haasteisiin ikäihmisiltä kysyen. − Mitä te haluaisitte elämänlaatunne hyväksi tehtävän?

Noin asetettu kysymys on aktivoinut maakunnissa jo monia passiivisia ikäimisiä kokoontumaan ryhmiin, yhteisöllisiin tapaamisiin, liikunnallisiin ja henkistä vireyttä etsiviin kontakteihin. On löydetty sellaisia toimintamalleja, joilla aikaansaatu aktiivisuus kasvaa. Kursseilla koulutetut vapaaehtois- ja ryhmävastaavat toteuttavat (jakavat) itseohjautuvasti monenlaisia elämänlaadulle merkittäviä ”terveyspillereitä”. Tehtäviin on valikoitunut, henkilökemialtaan sopivia persoonia. Suurena haasteena koetaan kuitenkin, kotona elävien ikäihmisten mukaan saaminen ja /tai heidän koteihinsa virikkeiden vieminen.

Näissä hankkeissa jo palkituiksikin tulleita toimintamalleja voi suositella yhdistystoimintaa johtavien hallituksien, seurakuntien jopa maan hallituksen ja eduskunnan huoneentauluiksi.

Median tuotteistama yksilöosaaminen, konsultointi ja yksilösuoritusten korostaminen, hukkaa demokraattisesta yhteisöllisyydestä kumpuavan hyvän. − Taisinpa astua harhaan ajautuneen edunvalvonnan varpaille?

Eero Peltoniemi

Jätä kommentti