”Suuriin ikäluokkiin kuuluvien kokemukset ja toiveet Aijjoos-toiminnasta” on vastavalmistunut sosionomiopiskelija Riitta Parkkisen opinnäytetyö. Opinnäytetyössään Parkkinen selvitti suuriin ikäluokkiin kuuluvien toiveita ja näkemyksiä Aijjoos-toiminnasta.

Opinnäytetyötä varten tehtiin kahdeksan ryhmähaastattelua Aijjoos-toiminnan järjestämissä tilaisuuksissa Kauhavalla ja Lappajärvellä. Haastattelujen perusteella suuriin ikäluokkiin kuuluvien tärkein syy osallistua Aijjoos-toimintaan on muiden saman ikäisten seura. Myös Aijjoos-jumppia arvostettiin kovasti. Haastateltavat olivat hyvin kiinnostuneita terveydestään ja toivoivat Aijjoos-toiminnalta esimerkiksi terveyteen liittyviä luentoja. Monet haastateltavat olivat hyvin kiinnostuneita lähiseudun kulttuurikohteista ja yrityksistä ja toivoivatkin retkiä esimerkiksi museoihin ja yrityksiin.

Yleisesti ottaen Aijjoos-toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä ja toiminnan ohjaajat saivat paljon kehuja. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nähtiin tiedottaminen ja passiivisten kansalaisten innostaminen Aijjoos-toimintaan.

Riitta Parkkisen opinnäytetyön pääset lukemaan kokonaisuudessaan painamalla tästä.

Jätä kommentti