Hei vertaisohjaajat ja kaikki vertaisohjauksesta kiinnostuneet!

Olen valmistuva sosionomi, ja olen juuri julkaissut opinnäytetyöni yhteistyössä Aijjoos-toiminnan kanssa. Opinnäytetyöni aiheena oli Aijjoos-toiminnan vertaisohjaajien kokemukset vertaisohjaajana toimimisesta ja vertaisohjaajatoiminnan kehittäminen. Koska koronatilanne ei antanut mahdollisuutta vertaisohjaajien ryhmähaastattelulle, keräsin arvokasta tietoa alkukesästä Aijjoos-toiminnan vertaisohjaajilta postikyselyn avulla – lämmin kiitos kaikille vastanneille, sain teiltä runsaasti tietoa.

Lyhyesti kerrottuna tutkimustuloksien perusteella voidaan todeta, että vertaisohjaajatoiminta tuo ohjaajille osallisuuden kokemusta ja tarpeellisuuden tunnetta. Se lisää mielen vireyttä ja tuo sosiaalisia suhteita vertaisohjaajien elämään. Moni vertaisohjaaja pitää ohjaustoimintaa innostavana, ja ohjauksesta saatu palaute antaa motivaatiota ohjaajana toimimiseen. Suurin osa vertaisohjaajista koki, että vertaisohjauksella on myönteistä vaikutusta heidän elämäänsä ja ohjaaminen tuo myös terveydellisiä hyötyjä. Suosittelen lämpimästi lukemaan julkaisun kokonaisuudessaan. Toivon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä Aijjoos-toiminnan vertaisohjauksen kehittämisessä, sekä uusien ohjaajien mukaan innostamisessa!

Anniina Saarikoski, valmistuva sosionomi

Jätä kommentti