Sosionomin työharjoittelu Aijjoos-toiminnassa on ollut itselleni opettavainen ja tärkeä. Olen saanut hyvin paljon uusia näkökulmia ikäihmisten elämästä ja siitä, mitä he tarvitsevat arjessaan. Aijjoos-toiminnassa hienoa on se, että se tuodaan lähelle ikäihmistä ja työtä tehdään suurella sydämellä. Harjoitteluni kannalta monipuolinen tekeminen ja päivien erilaisuus on ollut mukavaa. Olen saanut nähdä ja kokea paljon erilaista viimeisten kymmenen viikon ajan.

Työharjoitteluni aihe oli psykososiaalisiin ja toiminnallisiin sosiaalityön menetelmiin tutustuminen, ja menetelmiä olenkin saanut soveltaa paljon. Kerhoissa aivotreenitehtävien lisäksi, olen saanut soveltaa psykososiaalista ajattelua luovien ja toiminnallisten menetelmien kautta. Toiminnallisissa kerhotuokioissa saa nauraa, muistella ja pohtia tehtäviä yhdessä. Vaihteleva toiminta on ollut mielekästä ja on ollut kivaa seurata ryhmien yhteisöllisyyttä. Olen osallistunut myös Aijjoos-jumpparyhmiin, jotka ovat merkittäviä alueen ihmisille. Jumpat ovat olleet erinomaisia, kun niissä keskitytään useaan lihasryhmään ja saadaan kunnolla veri kiertämään!

Aijjoos-kerhojen lisäksi olen osallistunut erilaisiin tapahtumiin ja verkostokokouksiin, mitkä ovat olleet mielenkiintoisia. Palavereiden kautta olen saanut perehtyä enemmän eri sektoreiden työhön ja nähdä, miten hyvinvointia edistäviä palveluja tuotetaan ja kehitetään.

Ihmisten kohtaaminen ja yhdessä tekeminen olivat mielestäni harjoitteluni arvokkaimpia tilanteita. Olen myös saanut hyvää ohjausta ja neuvoja oman oppimiseni kannalta. On ollut myös hienoa huomata, miten aktiivisia ikäihmiset ovat. Olen kiitollinen, että olen saanut osallistua yhdessäoloon ja yhdessä tekemiseen kaikkien kanssa.

Ammatillinen oppimiseni on kehittynyt harjoittelun myötä, ja olen saanut paljon eväitä tulevaisuuteen liittyen sekä työuraan, mutta myös elämään. Harjoitteluni oli pitkä, mutta aika hurahtikin loppujen lopuksi todella nopeasti. Olen kiitollinen Aijjoos-työntekijöille ja ihmisille, keiden kanssa sain viettää aikaa ja keskustella 😊

Veera Hautala, sosionomiopiskelija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Jätä kommentti