Opiskelen sosionomiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Toteutin opintoihini kuuluvan opinnäytetyöni yhteistyössä Aijjoos-toiminnan kanssa. Tutkimukseni käsittelee ikääntyneiden kokemuksia työssäkäynnistä vanhuuseläkkeellä. Aihe on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja merkityksellinen, koska tutkimusten mukaan yhä useampi haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan.

Sosiaalialan näkökulmasta aihe on merkityksellinen muun muassa siksi, että työssäkäynti vahvistaa yksilöiden osallisuutta ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ympäröivässä yhteiskunnassa. Työssäkäynti myös luo rytmiä päiviin, lisää sosiaalista kanssakäymistä ja auttaa ylläpitämään yksilöllistä toimintakykyä. Yksi tutkimukseni keskeisimmistä tuloksista olikin se, että työssä halutaan jatkaa, koska se mahdollistaa niin paljon ja lisää monella tapaa elämän mielekkyyttä. Tämä kaikki samalla, kun työmarkkinat hyötyvät ikääntyneiden osaajien hiljaisesta tiedosta, verkostoista ja niistä kaikista kokemuksista, joita heillä on niin työelämästä kuin henkilökohtaisestakin elämästä.

Haluan vielä tässäkin yhteydessä kiittää henkilöitä, joita sain haastatella aiheeseeni liittyen viime vuoden elokuussa. Haluan myös kiittää Aijjoos-toimintaa yhteistyöstä. Olen todella tyytyväinen siihen, miten yhteistyö on sujunut kaikissa prosessin vaiheissa. Aijjoos-toiminta mahdollisti minulle muun muassa sen, että sain kunnian haastatella lämminhenkisiä, ylpeitä ja vahvan työmoraaliin omaavia henkilöitä, jotka halusivat avoimesti jakaa kokemuksiaan työssäkäynnistä eläkkeellä. Nämä kohtaamiset olivat opettavaisia ja monin tavoin mieleenpainuvia. Valmiin opinnäytetyöni pääset lukemaan tästä linkistä.

Joonas Vesterbacka, sosionomiopiskelija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Jätä kommentti